Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

J. J. Mellert, Carte Generale de la Valachie, de la Bulgarie et de la Roumalie, 1843
J. J. Mellert, Carte Generale de la Valachie, de la Bulgarie et de la Roumalie, 1843
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1948


Γενικός χάρτης της Βλαχίας, Βουλγαρίας και Ρούμελης, 1843