Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

J. Laurenberg, Insularum Archipelagi Septentrionalis, 1656J. Laurenberg, Insularum Archipelagi Septentrionalis, Atlas Novus, 1656

Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1918