Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

41 40 Halkiziki (Chalkidike), 1899

41o 40Halkiziki (Chalkidike), 1899
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1925

Φύλλο χάρτη της αυστριακής στρατιωτικής χαρτογράφησης, 1899