Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

Α. Δ. Καλλέντζης, Άγ. Όρος - Κουφός

Α. Δ. Καλλέντζης, Άγ. Όρος - Κουφός
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1914

Άγνωστη χρονολογία