Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

42 40 Asos (Athos), 1899

42o 40o Asos (Athos), 1899
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1957

Φύλλο χάρτη της αυστριακής στρατιωτικής χαρτογράφησης, 1899