Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Μ. Θ. Χρυσοχόου, Πίναξ της Μεσημβρινής Ηπείρου και Θεσσαλίας, 1881Μ. Θ. Χρυσοχόου,  Πίναξ της Μεσημβρινής Ηπείρου και Θεσσαλίας, 1:200.000, 1881
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1908