Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Choiseul - Gouffier, Plan de L' Isthme du Mont Athos, 1791

Choiseul - Gouffier, Plan de L' Isthme du Mont Athos, 1791
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1916

Χάρτης της διώρυγας της αθωνικής χερσονήσου, 1791