Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Γ. Κατελούζος, Χάρτης της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, 1867

Γ. Κατελούζος, Χάρτης της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, 1:400.000, Βουκουρέστι 1867
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης e-E/AX1909