Τρίτη 14 Μαΐου 2013

F. Piacenza, Monte Santo e Tasso, 1688

F. Piacenza, Monte Santo e Tasso, 1688
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1899

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το Νησολόγιο του Francesco Piacenza, 1688