Τρίτη 14 Μαΐου 2013

V. M. Coronelli, Arcipelago, 1697

V. M. Coronelli, Arcipelago, 1697
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1920

Χάρτης του Αρχιπελάγους (Αιγαίου Πελάγους) του Vincezo Coronelli