Τρίτη 14 Μαΐου 2013

P. Belon du Mans, Portraict de l' isle de Lemnos, du Mont Athos [...], 1588

P. Belon du Mans, Portraict de l' isle de Lemnos, du Mont Athos [...], 1588
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1915

Χάρτης της Λήμνου και της αθωνικής χερσονήσου, 1588

Choiseul - Gouffier, Plan de L' Isthme du Mont Athos, 1791

Choiseul - Gouffier, Plan de L' Isthme du Mont Athos, 1791
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1916

Χάρτης της διώρυγας της αθωνικής χερσονήσου, 1791

V. M. Coronelli, Arcipelago, 1697

V. M. Coronelli, Arcipelago, 1697
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1920

Χάρτης του Αρχιπελάγους (Αιγαίου Πελάγους) του Vincezo Coronelli

F. Piacenza, Monte Santo e Tasso, 1688

F. Piacenza, Monte Santo e Tasso, 1688
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1899

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το Νησολόγιο του Francesco Piacenza, 1688

Γ. Κατελούζος, Χάρτης της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, 1867

Γ. Κατελούζος, Χάρτης της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, 1:400.000, Βουκουρέστι 1867
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης e-E/AX1909

B. Bordone, Monte Santo - El Tasso, 1528

B. Bordone, Monte Santo - El Tasso, 1528
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1901

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το Νησολόγιο του Benedetto Bordone, 1528

J. & G. van Keulen, Archipelagusche Eylanden, 1680-1734
J & G. van Keulen, Archipelagusche Eylanden, 1680-1734
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1917

Πορτολάνος χάρτης του Αρχιπελάγους (Αιγαίου Πελάγους)

Μ. Θ. Χρυσοχόου, Πίναξ της Μεσημβρινής Ηπείρου και Θεσσαλίας, 1881Μ. Θ. Χρυσοχόου,  Πίναξ της Μεσημβρινής Ηπείρου και Θεσσαλίας, 1:200.000, 1881
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1908

A. Thevet, Pourtraict de la montagne d' Athos, 1575A. Thevet, Pourtraict de la montagne d' Athos, Cosmographie Universelle, 1575
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1900

Γ. Σμυρνάκης, Χάρτης του Αγίου Όρους Άθω, 1903Γ. Σμυρνάκης, Χάρτης του Αγίου Όρους Άθω, 1:100.000, Αθήνα 1903
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1888