Τρίτη 14 Μαΐου 2013

B. Bordone, Monte Santo - El Tasso, 1528

B. Bordone, Monte Santo - El Tasso, 1528
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1901

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το Νησολόγιο του Benedetto Bordone, 1528