Τρίτη 14 Μαΐου 2013

J. & G. van Keulen, Archipelagusche Eylanden, 1680-1734
J & G. van Keulen, Archipelagusche Eylanden, 1680-1734
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1917

Πορτολάνος χάρτης του Αρχιπελάγους (Αιγαίου Πελάγους)