Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

J. Laurenberg, Insularum Archipelagi Septentrionalis, 1656J. Laurenberg, Insularum Archipelagi Septentrionalis, Atlas Novus, 1656

Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1918

G. Delisle, Graeciae Pars Septentrionalis, 1745


Guillaume Delisle, Graeciae Pars Septentrionalis, 1745
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1919

Γαλλικός χάρτης της αρχαίας Ελλάδας.

Солунъ, 1943
Солунъ [Θεσσαλονίκη], 1:500.000, 1943
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1968

Βουλγαρικός χάρτης (φύλλο "Θεσσαλονίκη")

H. Kiepert, Carte de L'Epire et de la Thessalie, 1897H. Kiepert, Carte de L'Epire et de la Thessalie, Berlin, 1897

Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1849

J. J. Mellert, Carte Generale de la Valachie, de la Bulgarie et de la Roumalie, 1843
J. J. Mellert, Carte Generale de la Valachie, de la Bulgarie et de la Roumalie, 1843
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1948


Γενικός χάρτης της Βλαχίας, Βουλγαρίας και Ρούμελης, 1843

Свътовна илюстрована седмица, 1940Свътовна илюстрована седмица, 1940
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1946

Βουλγαρικός χάρτης της Χαλκιδικής και Ανατολικής Μακεδονίας από εφημερίδα, 1940.