Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

Солунъ, 1943
Солунъ [Θεσσαλονίκη], 1:500.000, 1943
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1968

Βουλγαρικός χάρτης (φύλλο "Θεσσαλονίκη")