Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

Свътовна илюстрована седмица, 1940Свътовна илюстрована седмица, 1940
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1946

Βουλγαρικός χάρτης της Χαλκιδικής και Ανατολικής Μακεδονίας από εφημερίδα, 1940.