Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

[Απεικόνιση του Αγίου Όρους Άθω...], 1873

Изображен святой атонской горы, Μόσχα 1873
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1952

Απεικόνιση του Αγίου Όρους Άθω και των μοναστηριών από την ανατολική πλευρά, 1873
Στο διακοσμητικό πλαίσιο ο άγιος μεγαλομάρτυρας Παντελεήμων και ο αρχιεπίσκοπος άγιος Σάββας

[Απεικόνιση του Αγίου Όρους Άθω...], 1873

Изображен святой атонской горы, Μόσχα 1873
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1951

Απεικόνιση του Αγίου Όρους Άθω και των μοναστηριών από τη νοτιοδυτική πλευρά, 1873
Στο διακοσμητικό πλαίσιο οι άγιοι Αθανάσιος ο Αθωνίτης και Πέτρος ο Αθωνίτης

M. Boschini, Monte Santo, 1654 (1658)

M. Boschini, Monte Santo, 1654 (1658)
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1898

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το νησολόγιο του Marco Boschini, L'archipelago Con tutte le Isole, Scogli, Secche e Bassi Fondi, con I Mari, Golfi, Seni, Porti, Citta', e Castelli..., Venetia 1658

[Χάρτης της Χαλκιδικής], 1927(;)

[Χάρτης της Χαλκιδικής], Βιβλιοθήκη Οικονομόπουλου - Δ. Ζερλέντη, 1927(;) 
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1907

V. M. Coronelli, Monte Santo, 1690

V. M. Coronelli, Monte Santo, 1690
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1922

Όψη της αθωνικής χερσονήσου, 1690

Α. Δ. Καλλέντζης, Άγ. Όρος - Κουφός

Α. Δ. Καλλέντζης, Άγ. Όρος - Κουφός
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1914

Άγνωστη χρονολογία 

Ν. Δέλλιος, Mont Athos

Ν. Δέλλιος, Mont Athos, εκδ. Γ. Μαρκόπουλος
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ2255

Copyright & reserve: Τουριστικές επιχειρήσεις Doukas Tours, άγνωστη χρονολογία 

41 40 Halkiziki (Chalkidike), 1899

41o 40Halkiziki (Chalkidike), 1899
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1925

Φύλλο χάρτη της αυστριακής στρατιωτικής χαρτογράφησης, 1899

42 40 Asos (Athos), 1899

42o 40o Asos (Athos), 1899
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1957

Φύλλο χάρτη της αυστριακής στρατιωτικής χαρτογράφησης, 1899

Άγιον Όρος, Το Περιβόλι της Παναγίας, 1967

Άγιον Όρος, Το Περιβόλι της Παναγίας, επιμ. Ι. Α. Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη 1967
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1957

Οδοιπορικός χάρτης του Αγίου Όρους

Άγιον Όρος Άθως, 1981

Άγιον Όρος Άθως, εκδ. Η Πλατυτέρα των Ουρανών, Ι. Π. Παναγιώτου, Αθήνα 1981
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1885

Τουριστικός χάρτης του Αγίου Όρους, 1981

Τρίτη 14 Μαΐου 2013

P. Belon du Mans, Portraict de l' isle de Lemnos, du Mont Athos [...], 1588

P. Belon du Mans, Portraict de l' isle de Lemnos, du Mont Athos [...], 1588
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1915

Χάρτης της Λήμνου και της αθωνικής χερσονήσου, 1588

Choiseul - Gouffier, Plan de L' Isthme du Mont Athos, 1791

Choiseul - Gouffier, Plan de L' Isthme du Mont Athos, 1791
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1916

Χάρτης της διώρυγας της αθωνικής χερσονήσου, 1791

V. M. Coronelli, Arcipelago, 1697

V. M. Coronelli, Arcipelago, 1697
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1920

Χάρτης του Αρχιπελάγους (Αιγαίου Πελάγους) του Vincezo Coronelli

F. Piacenza, Monte Santo e Tasso, 1688

F. Piacenza, Monte Santo e Tasso, 1688
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1899

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το Νησολόγιο του Francesco Piacenza, 1688

Γ. Κατελούζος, Χάρτης της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, 1867

Γ. Κατελούζος, Χάρτης της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, 1:400.000, Βουκουρέστι 1867
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης e-E/AX1909

B. Bordone, Monte Santo - El Tasso, 1528

B. Bordone, Monte Santo - El Tasso, 1528
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1901

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το Νησολόγιο του Benedetto Bordone, 1528

J. & G. van Keulen, Archipelagusche Eylanden, 1680-1734
J & G. van Keulen, Archipelagusche Eylanden, 1680-1734
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1917

Πορτολάνος χάρτης του Αρχιπελάγους (Αιγαίου Πελάγους)

Μ. Θ. Χρυσοχόου, Πίναξ της Μεσημβρινής Ηπείρου και Θεσσαλίας, 1881Μ. Θ. Χρυσοχόου,  Πίναξ της Μεσημβρινής Ηπείρου και Θεσσαλίας, 1:200.000, 1881
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1908

A. Thevet, Pourtraict de la montagne d' Athos, 1575A. Thevet, Pourtraict de la montagne d' Athos, Cosmographie Universelle, 1575
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1900

Γ. Σμυρνάκης, Χάρτης του Αγίου Όρους Άθω, 1903Γ. Σμυρνάκης, Χάρτης του Αγίου Όρους Άθω, 1:100.000, Αθήνα 1903
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1888