Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

M. Boschini, Monte Santo, 1654 (1658)

M. Boschini, Monte Santo, 1654 (1658)
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1898

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το νησολόγιο του Marco Boschini, L'archipelago Con tutte le Isole, Scogli, Secche e Bassi Fondi, con I Mari, Golfi, Seni, Porti, Citta', e Castelli..., Venetia 1658