Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

Ν. Δέλλιος, Mont Athos

Ν. Δέλλιος, Mont Athos, εκδ. Γ. Μαρκόπουλος
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ2255

Copyright & reserve: Τουριστικές επιχειρήσεις Doukas Tours, άγνωστη χρονολογία