Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

[Απεικόνιση του Αγίου Όρους Άθω...], 1873

Изображен святой атонской горы, Μόσχα 1873
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1952

Απεικόνιση του Αγίου Όρους Άθω και των μοναστηριών από την ανατολική πλευρά, 1873
Στο διακοσμητικό πλαίσιο ο άγιος μεγαλομάρτυρας Παντελεήμων και ο αρχιεπίσκοπος άγιος Σάββας

[Απεικόνιση του Αγίου Όρους Άθω...], 1873

Изображен святой атонской горы, Μόσχα 1873
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1951

Απεικόνιση του Αγίου Όρους Άθω και των μοναστηριών από τη νοτιοδυτική πλευρά, 1873
Στο διακοσμητικό πλαίσιο οι άγιοι Αθανάσιος ο Αθωνίτης και Πέτρος ο Αθωνίτης

M. Boschini, Monte Santo, 1654 (1658)

M. Boschini, Monte Santo, 1654 (1658)
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1898

Χάρτης του Αγίου Όρους και της Θάσου από το νησολόγιο του Marco Boschini, L'archipelago Con tutte le Isole, Scogli, Secche e Bassi Fondi, con I Mari, Golfi, Seni, Porti, Citta', e Castelli..., Venetia 1658

[Χάρτης της Χαλκιδικής], 1927(;)

[Χάρτης της Χαλκιδικής], Βιβλιοθήκη Οικονομόπουλου - Δ. Ζερλέντη, 1927(;) 
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1907

V. M. Coronelli, Monte Santo, 1690

V. M. Coronelli, Monte Santo, 1690
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1922

Όψη της αθωνικής χερσονήσου, 1690

Α. Δ. Καλλέντζης, Άγ. Όρος - Κουφός

Α. Δ. Καλλέντζης, Άγ. Όρος - Κουφός
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1914

Άγνωστη χρονολογία 

Ν. Δέλλιος, Mont Athos

Ν. Δέλλιος, Mont Athos, εκδ. Γ. Μαρκόπουλος
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ2255

Copyright & reserve: Τουριστικές επιχειρήσεις Doukas Tours, άγνωστη χρονολογία 

41 40 Halkiziki (Chalkidike), 1899

41o 40Halkiziki (Chalkidike), 1899
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1925

Φύλλο χάρτη της αυστριακής στρατιωτικής χαρτογράφησης, 1899

42 40 Asos (Athos), 1899

42o 40o Asos (Athos), 1899
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1957

Φύλλο χάρτη της αυστριακής στρατιωτικής χαρτογράφησης, 1899

Άγιον Όρος, Το Περιβόλι της Παναγίας, 1967

Άγιον Όρος, Το Περιβόλι της Παναγίας, επιμ. Ι. Α. Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη 1967
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1957

Οδοιπορικός χάρτης του Αγίου Όρους

Άγιον Όρος Άθως, 1981

Άγιον Όρος Άθως, εκδ. Η Πλατυτέρα των Ουρανών, Ι. Π. Παναγιώτου, Αθήνα 1981
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1885

Τουριστικός χάρτης του Αγίου Όρους, 1981