Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

[Χάρτης της Χαλκιδικής], 1927(;)

[Χάρτης της Χαλκιδικής], Βιβλιοθήκη Οικονομόπουλου - Δ. Ζερλέντη, 1927(;) 
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-Ε/ΑΧ1907