Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

H. Kiepert, Carte de L'Epire et de la Thessalie, 1897H. Kiepert, Carte de L'Epire et de la Thessalie, Berlin, 1897

Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1849