Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

[Άθως], 1910[Άθως], Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1910
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1912
Ελληνικός χάρτης βασισμένος στην αυστριακή στρατιωτική χαρτογράφηση.