Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Athos, 1944


Athos, 1:100.000, Base Survey Drawing and Photo Process Office, 1944
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1911

Eπιτελικός διαβαθμισμένος βρετανικός χάρτης της αθωνικής χερσονήσου.