Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

[Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη], 1884


[Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη], 1884
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1923

Ελληνικός χάρτης με τμήμα της Χαλκιδικής.