Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Ενθύμιον Αγίου Όρους, 1963


Ενθύμιον Αγίου Όρους, εκδ. Πλατυτέρας, Αθήνα 1963
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1886

Αναμνηστικός χάρτης του Αγίου Όρους, με την ευκαιρία της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους (963-1963).