Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Atho, 1933


Atho, 1:100.000, 1933.
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1905

Γερμανικός χάρτης της αθωνικής χερσονήσου, "εκ των τεχνικών εργαστηρίων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού".