Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Ε. Παπασωτηρίου, Χάρτης Αγίου Όρους (χερσονήσου Άθω)

Ε. Παπασωτηρίου, Χάρτης Αγίου Όρους (χερσονήσου Άθω), εκδ. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, Α8 Δ/ση Εκκλησιών.
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1985

Χάρτης της αθωνικής χερσονήσου (άγνωστη χρονολογία).