Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Ordance Survey, Thessalonike (Salonika), 1941
Ordance Survey, Thessalonike (Salonika), 1:500.000, 1941
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1893

Απόρρητος βρετανικός χάρτης της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.