Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Sithonia Aj.Oros - Kuphos, 1940Sithonia Aj. Oros- Kuphos, 1:100.000, 1940.
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1905

Γερμανικός χάρτης της αθωνικής χερσονήσου, "εκ του φωτοτσιγγογραφείου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού".