Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Άθως - Άγιον Όρος, 1975


Άθως - Άγιον Όρος, εκδ. Η Πλατυτέρα των Ουρανών, Ι. Π. Παναγιώτου, Αθήνα 1975
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1977

Τουριστικός χάρτης της αθωνικής χερσονήσου.