Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

A. Papagianopoulos, Άγιο Όρος - Mount Athos
















A. Papagianopoulos, Άγιο Όρος - Mount Athos, 1:75.000, εκδ. Ρέκος, 
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1892

Δίγλωσσος (ελληνικά/αγγλικά) τουριστικός χάρτης του Αγίου Όρους (άγνωστη χρονολογία).