Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Ι. Παναγιώτου, Η Πλατυτέρα των Ουρανών
Ι. Παναγιώτου, Η Πλατυτέρα των Ουρανών
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1978

Άγνωστος εκδοτικός οίκος και χρονολογία. 
Επεξήγηση: Ενθύμιον Αγίου Όρους / Η υποδοχή της Θεοτόκου εις Άγιον Όρος υπό των ειδωλολατρών.